01341 423773
Plas yn Dre, Dolgellau, LL40 1AD
ORIAU AGOR
  • Dydd Llun - Dydd Iau: 9:00 am - 5:00 pm
  • Dydd Gwener: 9:00 am - 4:30 pm
  • Ar gau dydd Sadwrn a dydd Sul

Unrhyw gwestiwn?

    Llenwch y ffurflen isod a bydd aelod o’r tîm yn dod i gysylltiad â chi.
    Os ydych mewn argyfwng, galwch 01341 423773