Ein brandiau

Mae brand Ray-Ban yn un sydd wedi para i esblygu a datblygu dros gyfnod o 75 mlynedd, ac mae’n cael ei gyfrif ymysg brandiau mwyaf ffasiynol y byd. Mae’n glasur sy’n cynrychioli moethusrwydd, yn arloesol a blaengar o ran technoleg, ond sydd heb anghofio’i wreiddiau.
Mae sbectols a sbectols haul Silhouette ar gyfer dynion a merched sy’n rhoi bri ar rodres ac sy’n awyddus i adlewyrchu breintiau eu bywyd yn eu golwg hefyd. Mae sbectols di-ffrâm poblogaidd Silhouette mor ysgafn a chyfforddus i’w gwisgo, mae bron fel bod heb sbectol o gwbl.
Brand ffasiynol a chyfoes yw eiddo Michael Kors. Lansiwyd sbectols Michael Kors gan Luxottica yn 2015, ac mae’n hyrwyddo’r syniad o fywyd braf rhywun sy’n teithio’r byd mewn modd soffistigedig a moethus - golwg eiconig a modern.
Mae gan Bolle hanes a thraddodiad o gynhyrchu o’r radd flaenaf. Cafodd ei sefydlu yn Oyannax, Ffrainc yn 1888, gan gynhyrchu cribau ac addurniadau ar gyfer y gwallt ar y cychwyn. Yn 1956, dyluniwyd eu ffrâm sbectol gyntaf ar ffurf llygaid cath, ac fe gynyddodd poblogrwydd y brand. Mae Bolle yn adnabyddus fel cynllunwyr sbectols haul sydd wedi bod ar flaen y gad ers bron 100 mlynedd erbyn hyn, ac mae eu hymrwymiad i’w brand yr un o hyd: llunio’r sbectols o’r safon gorau posib ar gyfer unigolion sy’n chwilio am ymarferoldeb yn ogystal â steil.
Daeth Peirianneg Almaenaidd â mwy o lawer o freintiau inni nag y medrwn ddiolch amdanynt, a diolch i sbectols Brendel, dydy’r byd optegol ddim yn eithriad. Yn wir, pan fyddwn yn cyfeirio at steil, personoliaeth a soffistigeiddrwydd ar gyfer dynion a merched, gallem grynhoi drwy ddweud Brendel, cynhyrchydd sbectols a dyfeisiadau hybu’r golwg o’r Almaen.
Dyn golygus sy’n wynebu bywyd gyda hyder. Mae’n ddyn hyderus, ac mae’r sawl sy’n gwisgo Flexon yn gallu bod yn siŵr, beth bynnag mae bywyd yn ei daflu tuag ato, beth bynnag y sefyllfa, bydd ei ffrâm yn dal i ddychwelyd i’w siâp gwreiddiol - dim ffwdan. Mae wrth ei fodd yn PLYGU’R RHEOLAU I SIWTIO’I HUNAN.
Rhoddodd Centro Style hwb i’w detholiad o fframiau offthalmig ar gyfer plant. Dywedodd y cwmni iddynt lunio a chynhyrchu’r fframiau hyn i gyfarfod anghenion ffisiolegol plant, ond hefyd i apelio at eu syniad o steil.
Mae sbectols gan gwmni HUMPHREY´S eyewear wedi bod yn harddu wynebau ers 1994: maent bob amser yn hynod drawiadol ac unigryw. Mae pob steil angen darnau allweddol i’w gwneud yn arbennig ac unigolyddol, o’r sbectol i lawr i’r esgidiau.
Cafodd Vogue Eyewear ei lansio yn 1973 dan yr un faner â’r cylchgrawn ffasiwn enwog, a’i brynu gan Luxottica yn 1990. Mae’r brand yn adlewyrchu tueddiadau ffasiwn blaengar y funud, gan gynnig amrywiaeth byd-eang yn ogystal â chasgliadau lleol ar gyfer marchnadoedd ddaw i’r amlwg. Daeth yn frand cyfoes rhyngwladol a ffasiynol.