Asesiad Golwg Gwan

Beth ydy asesiad golwg gwan?

Yn ystod asesiad golwg gwan, byddai’r optometrydd yn dadansoddi beth fyddai orau ar gyfer person gyda nam ar eu golwg, a beth fyddai eu dewis nhw. Byddai wedyn yn gwneud asesiad o’u golwg allai gynnwys mesur eu gallu i weld yn bell ac yn agos, gallu’r llygaid o ran cyferbyniaeth, a maes gweledol. Gan ddefnyddio’r wybodaeth yma, byddai’r optometrydd wedyn yn penderfynu os oes cymhorthion golwg gwan ar gael fyddai’n galluogi’r person i wneud yr hyn yr hoffent ei wneud. Gallai hyn olygu chwyddwydrau a goleuadau. Bydd hefyd yn defnyddio’u harbenigedd i gyfeirio’r person at weithwyr proffesiynol neu wasanaethau eraill allent gynnig help ychwanegol a chefnogaeth, gan gynnwys: y gwasanaethau cymdeithasol, mudiadau gwirfoddol, Gwasanaeth Llygaid Ysbyty ar gyfer cofrestru’n berson â Nam ar eu Golwg, neu’n berson â Nam Difrifol ar eich Golwg; gwasanaethau addysg neu wasanaeth cyflogaeth.

Fel arfer, byddai’r apwyntiad gyda’r gweithiwr golwg gwan yn para am oddeutu awr, ac mae ar gael am ddim dan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Mae unrhyw gymhorthion golwg gwan ar gael i’w benthyg am ddim.

Pwy ddylai gael ei gyfeirio am asesiad golwg gwan?

Dylai unrhyw un sydd yn cael mynediad i’r gwasanaeth fod wedi cael prawf llygaid o fewn y flwyddyn ddiwethaf. Byddai’r rhan fwyaf o bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth â hawl i brawf llygaid dan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Mae gan unrhyw un gyda golwg pell o 6/12 neu waeth, a/neu olwg agos o N6 neu waeth (gydag ychwanegiad darllen o plus 4 dioptre ), neu feysydd gweledol wedi’u cyfyngu’n sylweddol, hawl i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Rhaid i berson fod yn byw yng Nghymru i fod â hawl i ddefnyddio Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth am asesiadau Golwg Gwan ar gael yma