Delweddu’r Retina

Retinal Imaging ARKAGan ein bod wedi ymrwymo i ddarparu gofal llygaid o’r safon uchaf posib rydym yn cynnig Delweddu’r Retina fel rhan o’n harchwiliadau cynhwysfawr a safonol .

Defnyddir camera retina digidol o’r math mwyaf diweddar i dynnu lluniau o gefn y llygad. Dyma un o’r technegau mwyaf manwl gywir a blaengar o sgrinio ar gyfer nifer o wahanol gyflyrau’r llygad, gan ei fod yn caniatáu inni archwilio’r retina mewn dull llawer mwy manwl na’r rhai confensiynol y bu’n rhaid dibynnu arnyn nhw yn y gorffennol.

Rhai o’r cyflyrau y gellid eu canfod fel hyn ydy Glawcoma, Diabetes, Pwysedd Gwaed a Dirywiad y Maciwla cysylltiedig ag oed i enwi dim ond ychydig. Gellir eu canfod yn ddidrafferth ac ynghynt, fyddai wedyn yn rhwystro’r person rhag colli ei olwg heb achos.

Bydd yr optometrydd yn gofalu dangos ac egluro ichi arwyddocâd y delweddau a gymerir o gefn y llygaid gan ein bod o’r farn y bydd hyn yn rhoi gwell dealltwriaeth ichi o iechyd eich llygaid.

Bydd y delweddau hyn yn cael eu storio a gellid edrych arnynt eto er mwyn i’r optometrydd allu cymharu ffotograffau o wahanol gyfnodau. Daw hyn yn oed y gwahaniaethau mwyaf cynnil i’r golwg, a bydd hyn yn ei dro o gymorth i gael diagnosis cynnar.