Gwasanaethau Gofal Llygaid Cymru

Gwasanaethau Gofal Llygaid Cymru

Mae Eleanor Davies Optometrydd yn falch iawn o fod yn Optometrydd a gafodd ei hachredu gan Wasanaethau Gofal Llygaid Cymru.

Bwriad Gwasanaethau Gofal Llygaid Cymru ydy anelu at leihau’r nifer o bobl yng Nghymru sy’n colli eu golwg.

Gan ein bod yn gwmni sydd wedi’i achredu, gallwn gynnig archwiliadau rhad ac am ddim dan Wasanaeth Gofal Iechyd Cymru i bobl sy’n byw yng Nghymru ac sydd â’u meddyg teulu yng Nghymru, dan yr amodau sy’n dilyn:

  • Os oes gennych broblem gyda’ch llygaid sydd angen sylw’n sydyn
  • Os mai gydag un llygad y gallwch weld
  • Os oes gennych nam ar eich clyw a’ch bod yn hollol fyddar
  • Os ydych chi’n dioddef o retinitis pigmentosa
  • Os ydych o hil Du neu Asiaidd
  • Os ydych chi mewn perygl o fod â chyflwr ar eich llygaid am eich bod yn dad, mam, brawd, chwaer neu’n blentyn genynnol i rywun sydd ag anhwylder llygaid y gellid ei etifeddu, fel Glawcoma, Diabetes Mellitus, Dirywiad y Maciwla cysylltiedig ag oed, neu Retinitis Pigmentosa
  • Eich bod wedi gweld eich meddyg teulu a’u bod eisiau ichi weld optometrydd

Rydyn ni hefyd yn cynnig Asesiadau Golwg Gwan fel rhan o Wasanaeth Golwg Gwan Cymru (dolen i fersiwn Gymraeg o dudalen newydd Low Vision) sydd ar gael i unrhyw glaf a chanddo nam ar ei olwg.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Gynllun Gofal Llygaid Cymru yma