Lensys Cyffwrdd

Gan fod yna gannoedd o fathau o Lensys Cyffwrdd ar gael, a bod y dewis yn gallu bod yn ddryslyd, byddwn yn ymgynghori gyda’r claf ac yn gwneud asesiad manwl. Byddwn yn trafod y gwahanol fathau, ac yn gwneud y dewis gorau i’r unigolyn yn ôl anghenion ei fywyd.

Nid oes raid gwisgo Lensys Cyffwrdd drwy’r amser, ac maen nhw’n ddewis hwylus ar gyfer chwaraeon, achlysuron cymdeithasol a gwyliau i berson sy’n gwisgo sbectol.

Mae gennym record ragorol o lwyddo i ffitio pobl sydd wedi methu gwisgo lensys cyffwrdd yn y gorffennol.

Lensys newydd dyddiol

Mae’r rhain yn ddewis gwych ar gyfer pobl sy’n gwisgo Lensys Cyffwrdd bob dydd, ac ar gyfer pobl sy’n eu gwisgo’n achlysurol. Erbyn hyn, mae Lensys Newydd Dyddiol y dewis mwyaf poblogaidd yn eu maes. Wrth ddefnyddio lensys newydd sbon bob dydd, mae’r llygad yn llawer llai tebygol o gael heintiau microbaidd (o’i gymharu â lensys ailddefnydd traddodiadol). Yn y gorffennol, gallai Lensys Newydd Dyddiol fod yn sych neu’n anaddas ar gyfer diwrnodau maith, ond mae deunyddiau modern fel technoleg Alcon’s Water Gradient sydd mewn ‘Dailies Total 1’ yn eich galluogi i wisgo lensys yn gyfforddus ac yn iach drwy’r dydd, bob dydd.

Ar gael ar gyfer:

Golwg byr, Golwg Hir, Astigmatedd, Presbyopia (Varifocal).

Pythefnos i Fisol

Mae’r rhain yn wych ar gyfer pobl sy’n eu gwisgo drwy’r amser, ac mae lensys cyffwrdd parhaol wedi bod ar gael am flynyddoedd lawer. Dônt mewn amryw o siapiau, meintiau a deunyddiau. Mae’r rhain yn ddibynnol ar gael gofal cyson, gan fod un lens weithiau’n gorfod para am tua 3 mis. Er hynny, gallent fod yn fwy rhesymol eu cost i bobl sy’n eu gwisgo’n barhaol. Gall yr ystod eang o lensys ailddefnydd sydd ar gael fod yn well ar gyfer pobl sydd â phresgripsiwn cryfach (efallai na fyddent ar gael mewn lensys newydd dyddiol). Mae lensys ailddefnydd modern yn cael eu gwneud o ddeunydd Silicon Hydrogel fel arfer, sy’n caniatáu i fwy o ocsigen gyrraedd blaen y llygad; golyga hyn y gellir eu gwisgo am fwy o amser, a hyd yn oed dros nos - dychmygwch ddeffro gan weld yn glir!

Ar gael ar gyfer:

Golwg byr, Golwg Hir, Astigmatedd, Presbyopia (Varifocal).

Toric (ar gyfer Astigmatedd)

Tra mae’n bosib cywiro’r cyflyrau mwy cyffredin - golwg byr a hir - drwy ddefnyddio lensys cyffwrdd safonol crwn, mae’r cyflwr Astigmatedd yn gofyn am lens ‘Toric’. Mae’r lensys yma’n rhai mwy arbenigol sy’n caniatáu cywiro mwy manwl wrth ystumio’r golwg dros wahanol bellteroedd gyda llygad astigmataidd (llygad siâp pêl rygbi). Erbyn hyn gellir cael lensys toric mwy amrywiol, gan gynnwys Lensys Newydd Dyddiol, rhai Ailddefnyddio Misol, Hydrogel traddodiadol, neu rhai o ddefnydd Silicon Hydrogel sy’n anadlu.

Ar gael ar gyfer:

Golwg byr, Golwg Hir, Astigmatedd, Presbyopia (Varifocal).

Varifocal (ar gyfer Presbyopia)

Wrth i’n llygaid heneiddio, mae’r lens crisialog y tu mewn iddyn nhw’n caledu ac yn methu newid ei siâp er mwyn amrywio’r ffocws. Felly, pan fydd rhywun yn cyrraedd 45-50 oed, rydyn ni i gyd yn sylweddoli ein bod angen help i addasu’r ffocws o bell i agos. Mae’r lensys cyffwrdd Varifocal yn rhoi mwy o ddewis o ran cryfder ar gyfer gweld yn agos, gan ganiatáu ichi ddarllen yn fwy rhwydd heb sbectol, ac ar yr un pryd, yn caniatáu ichi weld ymhell!

Wyddoch chi?

Gallwn ffitio lensys o bob math a theip, gan gynnwys:

  • Lensys Newydd Dyddiol
  • Lensys pythefnosol neu fisol
  • Lensys Toric ar gyfer astigmatedd
  • Lensys Varifocal
  • Lensys Nwy Dwys Athraidd (RGP)
  • Lensys cyffwrdd lliw

dailies

Acuvue Oasys Dyddiol

binocular

Coopervation My Day

reusable

Lensys Cyffwrdd ailddefnydd

airoptix

Air Optix Dydd a Nos

toric1

Toric Oasys Pythefnosol

toric2

Clariti Toric

varifocal1

Llaith Multifocal

varifocal2

Aer Optix Multifocal