welcome-banner
CROESO I
Eleanor Davies
Optometrydd

Llygaid y Dydd

PARTRIDGE-DESIGNER-banner-V3
Image is not available
SBECTOLS GAN DDYLUNWYR O FRI

Cynigiwn ddewis da o sbectols gan ddylunwyr o fri am brisiau cystadleuol

PARTRIDGE-oct-banner-V2
Image is not available
SGANIO MANWL

Sgan OCT manwl gywir - y gorau sydd ar gael i ofalu fod y llygaid yn cael gofal gwych

PARTRIDGE-welsh-banner-v2
Image is not available
Gwasanaethau Gofal Llygaid Cymru
previous arrow
next arrow

Gwasanaeth Ardderchog i’r Cwsmer

Gweithdy ar y safle

Gofal y Llygaid yn Gymraeg

Archwiliad Llygaid o’r Radd Flaenaf

YNGLŶN Â Eleanor Davies Optometrydd

Croeso i Gwmni Eleanor Davies Optometrydd Cyf, darparwyr gofal llygaid i dref Dolgellau, ac i Feirionnydd. Cwmni annibynnol gafodd ei sefydlu yma dros ugain mlynedd yn ôl dan yr enw Partridge Opticians ydy hwn. Rydyn ni’n dîm o bobl sy’n ymdrechu i ddarparu gofal ardderchog i’r llygaid a gwasanaeth da i bawb. Cynigiwn ystod o wasanaethau - o archwiliad llygaid arferol a gofalu am lensys cyffwrdd i Wasanaeth Golwg Gwan ac archwiliad llygaid ar frys fel rhan o gynlluniau Gofal Llygaid Cymru.

EICH APWYNTIAD

Yn holl ystafelloedd archwilio’r cwmni, mae gennym yr offer mwyaf cyfoes a’r dechnoleg ddiweddaraf sy’n dod ag archwilio’r llygaid i’r unfed-ganrif-ar hugain.

Canmoliaeth a thystlythyrau

Cafodd pob un o’m plant i brawf llygaid blynyddol gan Eleanor Davies ers iddynt fod yn ddwy oed - a diolch byth am hynny, gan iddi ganfod a thrin cy...More
Mae Eleanor Davies yn ferch broffesiynol a galluog, sydd wedi cael profiad helaeth. Mae’n hynod o drwyadl, ac yn fodlon mynd yn ail filltir dros ei ...More
Mae Eleanor Davies Optometrydd yn cynnig gwasanaeth o’r radd flaenau. Mae’r staff yn gyfeillgar ac yn ofalus ohonoch, ac mae’r gofal llygaid yn ...More
Eleanor Davies Optometrist offers an amazing service. From the genuinely attentive and friendly staff to the quality of the bang-up-to-date ophthamolo...More
Eleanor Davies is an incredibly thorough, and gifted professional with a wide experience, who goes above and beyond for her clients....More
My kids have all being having free annual eye tests with Eleanor Davies since they were two years old – and thank goodness they have, as they identi...More

brand-banner-1
brand-banner-2
brand-banner-3