Hyperopia

Hypermetropia (golwg hir) ydy’r cyflwr pan fo’r llygaid yn fyrrach nag arfer neu’r gornbilen yn rhy wastad, fel bod pelydrau golau yn ffocysu y tu ôl i’r retina. Ni all y retina ffocysu’n glir ar wrthrychau sy’n agos, fel tudalennau llyfr. Pan fydd rhywun yn dioddef o Hyperopia, gall eu golwg fod yn aneglur wrth edrych ar bethau sy’n agos atyn’ nhw, a’u bod yn gweld yn gliriach wrth edrych ar bethau pell. Mae gosod lens amgrwm o flaen llygaid golwg hir yn caniatáu i’r ddelwedd gael ei symud yn ei blaen fel bod y retina’n ffocysu’n gywir.

Mae rywfaint o olwg hir yn gyffredin i lawer o bobl, ond nid yw hyn fel arfer yn broblem oni bai fod eu gallu i weld yn cael ei amharu arno’n ddrwg, neu pan fo rywun yn cael cur pen a straen ar y llygaid yn aml.