Myopia

Pan fydd rywun yn dioddef o Myopia (golwg byr) mae’r llygad yn hirach na’r arfer, neu mae’r gornbilen yn rhy serth, fel bod pelydrau golau yn ffocysu o flaen y retina. Mae gwrthrychau agos yn glir, ond byddai gwrthrychau pell yn ymddangos yn aneglur. Ar y cyfan, mae hyn yn anghyfleustra o ystyried pa mor rhwystredig yw bod yn ddibynnol ar lensys neu sbectol. Hefyd, mae llygaid sydd â Myopia drwg mewn mwy o berygl o ddatblygu cyflwr difrifol fel datgysylltiad y retina neu glawcoma.