Presbyopia

Pan fyddwn yn ifanc, mae’r lens yn y llygad yn gallu newid ei siâp er mwyn inni allu ffocysu ar bethau sy’n agos atom. Ar ôl deugain oed, mae'n amlwg fod y lens yn fwy anhyblyg ac mae darllen rhywbeth sy’n agos atom yn dod yn gynyddol anodd. Presbyopia ydy enw’r cyflwr hwn ac mae’n rhan arferol o heneiddio.

Beth ydy symptomau Presbyopia?

Mae rhywun yn sylwi ar presbyopia fel arfer wrth gael trafferth i ddarllen heb lawer o olau. Yn aml, bydd yn cymryd mwy o amser i’r llygaid ail-ffocysu rhwng darllen a phellter, a phellter i ddarllen. Gall fod angen sbectol er mwyn gwella gallu’r llygad i ffocysu wrth gael mwy o anhawster i ddarllen.

Mae'r pellter darllen yn pennu pa rym y byddech ei angen. Er enghraifft, bydd edrych ar sgrin gyfrifiadurol angen grym gwahanol i ddarllen llyfr. Byddwn yn eich holi am eich ffordd o fyw a chymryd hyn i ystyriaeth wrth ragnodi cymorth at ddarllen er mwyn sicrhau fod gennych olwg eglur ar gyfer unrhyw dasg weledol.