Retinitis Pigmentosa

Mae Retinitis Pigmentosa yn glefyd etifeddol lle mae diffyg genynnol penodol yn achosi'r celloedd yn retina’r llygad i gamymddwyn.

Nid oes gwellhad na thriniaeth benodol; fodd bynnag, yn ôl llawer, mae’n dechrau’n eithaf araf. Y symptomau cyntaf ydy colled yn yr olwg ganolog, ond mewn rhai achosion, mae ymylon y golwg yn dirywio'n araf gan greu effaith twnnel.


Ystyrir bod gweld yn ddrwg mewn lleoedd gyda golau gwael wrth fynd yn hŷn yn symptom cynnar RP. Gellir cysylltu'r rhain â phroblemau llygaid eraill sydd, mewn rhai achosion, yn cael eu galw'n syndromau. Gelwir colli’r clyw yn ogystal â RP yn Syndrom Usher.