Tystebau

Cafodd pob un o’m plant i brawf llygaid blynyddol gan Eleanor Davies ers iddynt fod yn ddwy oed – a diolch byth am hynny, gan iddi ganfod a thrin cyflwr llygaid mae fy mab ieuengaf yn dioddef ohono; oherwydd bod y cyflwr wedi cael ei ’nabod yn gynnar, mae hynny wedi gwneud gwahaniaeth mawr i’w olwg hyd yn oed cyn iddo ddechrau’r ysgol. Mae’n hapus iawn i fynd yno, ac yn falch iawn o gael cymaint o ddewis o blith fframiau ffasiynol!

Mae Eleanor Davies yn ferch broffesiynol a galluog, sydd wedi cael profiad helaeth. Mae’n hynod o drwyadl, ac yn fodlon mynd yn ail filltir dros ei chwsmeriaid.

Mae Eleanor Davies Optometrydd yn cynnig gwasanaeth o’r radd flaenau. Mae’r staff yn gyfeillgar ac yn ofalus ohonoch, ac mae’r gofal llygaid yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i sicrhau fod eich profiad y gorau posib.